نمونه کار سایت سازی - ایران اندروید
مدت زمان انجام طراحی

30 روز

زبان های برنامه نویسی استفاده شده

html - css - js

نوع فریم ورک

بوت استرپت

خدمات: ir-apk.ir

طراحی قالب html سایت