چگالی کلمات کلیدی یک معیار است که هر چه بیشتر باشد بهتر است. چگالی کلمات کلیدی به درصد % محاسبه می شود و عددی بین 1 تا 100 است که هر چه این عدد بیشتر باشد کلمه کلیدی چگالی بیشتری دارد. البته این نکته هم قابل ذکر است که اگر چگالی یک کلمه کلیدی خیلی زیاد باشد ممکن است گوگل (یا موتور ها جست و جوی دیگر) آن را به عنوان اسپمر شناسایی کنند و سایت به شدت در موتور جست و جو افت رتبه کند و یا به کلی از نتایج موتور جست و جو حذف شود.

امروزه چگالی کلمات کلیدی نقش بسیار کمی در رتبه سایت دارد اما به هر حال در نمایش سایت در صفحه اول تاثیر گذار خواهد بود.

چگالی کلمات کلیدی چگونه محاسبه می شود؟

چگالی کلمات کلیدی

چگالی کلمات کلیدی نسبت استفاده از یک کلمه در متن نسبت به کل کلمات موجود در محتوا است.

فرمول محاسبه چگالی کلمات کلیدی:

(تعداد دفعات استفاده از کلمات کلیدی در متن/تعداد کل کلمات متن)×100

برای مثال فرض کنید صفحه ما دارای 1000 کلمه است و از این 1000 کلمه 56 کلمه، کلمات کلیدی هستند. در این صورت 56 را بر 1000 تقسیم میکنیم و حاصل را در 100 ضرب میکنیم. عدد به دست آمده (5.6) به درصد است.

آیا استفاده از کلمات کلیدی راه مناسبی است؟

چگالی کلمات کلیدی در سئو

اواخر سال 1990 بود که چگالی کلمات کلیدی یکی از مهم ترین فاکتور های رتبه بندی توسط گوگل (و دیگر موتور های جست و جو بود). وقتی وبمستر ها متوجه این موضوع شدند از این فاکتور استفاده غلط کردند و مطالب خود را طوری نوشتند که به قدری از کلمات کلیدی استفاده می کردند که خواندن متن توسط کاربران بسیار سخت و دشوار و حتی بعضی مواقع غیر ممکن می شد. همین جا بود که این فاکتور ارزش و اهمیت خود را روز به روز از دست داد و اکنون بسیار کمرنگ تر از گذشته است.

با این حال باز هم یکی از فاکتور های موتور های جست و جو به شمار می رود و باید از آن استفاده کرد. اما باید توجه داشته باشیم که چگالی کلمات کلیدی خیلی هم زیاد نباشد زیرا ممکن است به عنوان اسپمر شناسایی شویم.

اگر از وردپرس استفاده می کنید می توانید از افزونه yoast seo جهت کنترل این موضوع استفاده کنید. این افزونه چگالی کلمات کلیدی را محاسبه می کند و در  صورت زیاد بودن آن اخطار می دهد.

همچنین اگر سایت شما وردپرسی نیست می توانید از ابزار Keyword Density Analyzer Tool جهت محاسبه چگالی کلمات کلیدی استفاده کنید.

بهترین چگالی برای کلمات کلیدی چه مقدار است؟

چگالی کلمات کلیدی

بهترین چگالی درصدی بین 1 تا 3 است. اگر کلمات کلیدی شما چگالی بین 1 تا 3 داشته باشند بهترین هستند و در نمایش سایت شما در صدر جست و جو ها نتیجه زیادی خواهد داشت.

بهترین مکان برایاستفاده از کلمات کلیدی کجای متن است؟

استفاده از کلمات کلیدی در ابتدای متن بهتر از هر جای دیگر است. مثلا اگر متن ما 1000 کلمه داشته باشد استفاده از کلمات کلیدی در 400 کلمه اول مفید تر خواهد بود. البته نباید پاراگراف اول پر از کلما کلیدی باشد و پاراگراف های بعدی بدون کلمات کلیدی!